Inschrijving Pimp je speelplaats 5

Het Agentschap voor Natuur en Bos staat in voor de projectsubsidie van 4000 euro voor de laureaatscholen.

ANB draagt hiermee bij aan de versterking van natuur. Om deze reden kan deze subsidie enkel worden aangewend om plantgoed, plantmateriaal en andere natuurlijke materialen te bekostigen.

Lees hier meer over deze budgettaire randvoorwaarden, de timing, de selectiecriteria en de coaching.

Als deelnemende school ga je een engagement aan om dit project binnen 1,5 jaar tot een goed einde te brengen. Dit vraagt een investering van de directie, leerkrachten, ouders en eventuele andere betrokkenen om het project uit te voeren en te integreren in het leerplan/ het speelplaatsbeleid.

Om een dossier in te dienen bij Pimp je speelplaats is het noodzakelijk om een akkoord te hebben van de inrichtende macht.
School info:

Kleuteronderwijs Lager onderwijs Basisonderwijs BuBao


BSO TSO KSO ASO BUSO

Context & Visie

Laad hier je foto's Bladeren

Over buiten leren
Participatie en draagvlak

Laad hier je foto's Bladeren

Openstelling
Ondersteuning
Biodiversiteit & klimaat

Speelgroenteam

Extra

Laad hier je foto's Bladeren